Tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020

9/27/2019 3:29:32 PM
Xây dựng Nông thôn mới

BTĐKT- Sáng 27-9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2020.

Đến dự, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

  

 Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”

 Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua: “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”; “Vĩnh Phúc đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm trong xây dựng NTM” do UBND tỉnh phát động; căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng NTM với các chủ đề, hình thức phong phú, cụ thể, phù hợp. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên tất cả các lĩnh vực.

Đến cuối tháng 9-2019, toàn tỉnh đã có 107/112 xã đạt chuẩn NTM (bằng 95,5%); 3 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,11 %,  thu nhập bình quân đầu người đạt 38,28 triệu đồng/người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,56 %;  tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98 %, trong đó tỷ lệ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 55 %. 

Cùng với tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM, các huyện trên địa bàn cũng tích cực triển khai thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM. Ngoài huyện Yên Lạc và Bình Xuyên được công nhận huyện NTM từ 2015, đến nay huyện Tam Đảo đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ NN & PTNT thẩm định, 4 huyện còn lại (Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường) đang tập trung triển khai để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn theo đúng kế hoạch.

 Đạt những kết quả nêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện chương trình; các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, bộ máy chỉ đạo, quản lý, thực hiện chương trình các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời theo quy định, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện chương trình; các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân được kịp thời ban hành và thực hiện có hiệu quả.

 Nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng NTM và có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên…

  Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”

  Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 5 tập thể; trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 23 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”.

 

Nguyễn An

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại