Lời Bác kính yêu mãi vang động lòng dân

(BTĐKT)-66 năm trôi qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang mãi, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho “người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

66 năm ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nhìn lại một chặng đường!

(BTĐKT)-Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

Kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2014)

(BTĐKT) - Ngày 10/6, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ Kỷ niệm 66 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2014). Đây là dịp gặp gỡ, cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của ngành thi đua khen thưởng và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

(BTĐKT) Nêu cao tinh thần trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên làm nghiệp vụ Thi đua khen thưởng, trong những năm tháng qua luôn noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; nỗ lực hết mình, tránh lãng phí thời gian; ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Mỏ thiếc tĩnh túc Cao Bằng: 55 năm một chặng đường lịch sử

(BTĐKT) - Nhân dịp Kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ về thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng và kỷ niệm ngày truyền thống ngành Khoáng sản, ngày 15/9/2013 tại khu di tích lịch sử truyền thống văn hóa Mỏ thiếc Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Tổng công ty khoáng sản Vinacomin đã tổ chức lễ kỷ niệm ngành Khoáng sản và kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc (15/9/1958 - 15/9/2013).

Ngày càng nhiều gương điển hình làm theo Bác

Sau 2 năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiếntrong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên ngôn độc lập - văn kiện lịch sử, áng văn bất hủ

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Bản Tuyên ngôn độc lập do Người soạn thảo không chỉ mang giá trị lịch sử to lớn mà còn là một áng văn bất hủ

Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua

65 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên quê hương Thái Bình, qua các thế hệ, đã nhân lên truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, góp phần khẳng định tầm cao nhân cách, chiều sâu văn hóa tâm hồn của người công dân đối với Tổ quốc thông qua những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây đúng 65 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua "Di chúc" của Người

Tháng Năm lại về, là tháng mà cả nước vui tươi, phấn khởi tổ chức các hoạt động, phát động phong trào thi đua hướng về Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta, đất nước Việt Nam ta. Bác là người Việt Nam đẹp nhất và là một trong những con người đẹp nhất của thời đại chúng ta, một người cộng sản mẫu mực, có tư tưởng sáng suốt, tâm hồn cao thượng, ý chí kiên cường, tình cảm trong trẻo, tác phong khiêm tốn, cuộc sống giản dị.

Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc; trong đó nhấn mạnh: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 11/6 – hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Viện huân chương 17/9/1947 - 17/9/2012

(BTĐKT) - Trải qua 65 năm, thực hiện sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (17/9/1947 - 17/9/2012), thi đua - khen thưởng đã được nâng lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị; Bác Hồ coi thi đua yêu nước là biểu hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua yêu nước đã trở thành phương pháp cách mạng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Luật Thi đua, Khen thưởng có ghi: “Mục tiêu của Thi đua là tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Giới thiệu: Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

Ngày 1.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc.

Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

Ngày 1 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Cách đây hơn 63 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thời gian qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last