Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1650/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang. 09/16/2014
1621/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An. 09/10/2014
1620/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1619/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1617/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 35 tập thể và 41 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng. 09/10/2014
1616/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị. 09/10/2014
1610/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chi đội Kiểm ngư số 3, Chi cục Kiểm ngư vùng II, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 09/10/2014
1609/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Bộ Công Thương. 09/10/2014
1608/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể và 33 cá nhân thuộc Bộ Tài Chính. 09/10/2014
1605/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. 09/09/2014
1603/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 43 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 09/09/2014
1602/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 09/09/2014
1601/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên. 09/09/2014
1600/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh. 09/09/2014
1599/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 09/09/2014
Page 1 of 356First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last