Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(BTĐKT)-Ngày 24 -25/11/2014 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2014 cho 280 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của 25 Ban Thi đua - Khen thưởng, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống tổ chức kinh tế tập thể năm 2014

(BTĐKT)-Ngày 19.11.2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) cho hệ thống các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân trong toàn tỉnh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên

(BTĐKT) - Ngày 03 -04/11/2014, tại Gia Lai Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 360 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của các Ban Thi đua - Khen thưởng, 17 tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

(BTĐKT) Ngày 12 -13/11/2014, tại Đồng Nai, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2014 cho 380 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của 21 Ban Thi đua - Khen thưởng, tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua - Khen trong toàn tỉnh

(BTĐKT)-Ngày 23 tháng 10 năm 2014, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, Khen thưởng.

Tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống Quản lý hồ sơ Thi đua, Khen thưởng trên internet (Hệ thống thủ tục hành chính công trực tuyến Electronic Emulation Commendation System - eECs)

(BTĐKT)-Sáng ngày 13.8.2014, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống Quản lý hồ sơ Thi đua, Khen thưởng trên internet.

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng toàn quốc

(BTĐKT) - Sáng ngày 2/7, tại Hà Nội, hơn 500 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

(BTĐKT) – Trong 2 ngày 26-28/6/2014, tại Tp Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last