Phiên họp 52 Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

7/22/2013 9:44:47 AM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

(BTĐKT)- Chiều 17/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 52 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương nhằm sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại phiên họp, các thành vi ên của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương đánh giá: Công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đặc biệt là biểu dương, khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất đã có đổi mới, đảm bảo kịp thời, động viên được phong trào thi đua sản xuất. 
 
Nhiều Bộ, ban ngành, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;  Tập trung tuyên truyền tốt kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước... Đặc biệt, các địa phương, các ngành đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013.
 
 
Tuy nhiên, nhiều thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cũng thẳng thắn cho rằng, công tác thi đua – khen thưởng thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng ở một số nơi còn chưa bám sát thực tế, sức lan tỏa kém, nhân rộng điển hình còn khó, chưa khen được nhiều người lao động trực tiếp. Phong trào thi đua, khen thưởng một số nơi còn chạy theo số lượng. 
 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương nhất trí: Công tác thi đua khen thưởng cần tích cực đổi mới theo hướng thực chất hơn để tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Phát biểu kết luận tại kỳ họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương nhiều đổi mới của phong trào thi đua khen thưởng, góp phần giải quyết các khâu khó, việc khó, theo lời dạy của Bác Hồ “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”. 
 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung khắc phục các biểu hiện hình thức,  các phong trào thi đua cần bám sát cuộc sống; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân thực sự điển hình được khen thưởng cấp nhà nước, Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc trong thời gian tới. 
 
Thủy Anh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại