Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

12/26/2014 4:44:28 PM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

(BTĐKT) - Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 trực tuyến tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan đã dự và chủ trì Hội nghị.

 Năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng vào trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đặc biệt các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hướng về biển đảo quê hương”… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân.
 
Toàn cảnh Hội nghị.
 
Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị; trong đó, việc truy tặng, phong tặng, khen thưởng thành tích kháng chiến cơ bản hoàn thành. Công tác khen thưởng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, khen thưởng kịp thời cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…
Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương, bộ, ngành và địa phương trong việc giới thiệu, tuyên truyền về điển hình tiên tiến…
 
Tuy nhiên, Hội đồng thi đua -  Khen thưởng Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Đó là một số phong trào thi đua của Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được nội dung và tiêu chí cụ thể. Công tác kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua chưa thường xuyên, biểu dương khen thưởng chưa kịp thời làm hạn chế động lực thi đua. Đặc biệt là số người lao động trực tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước còn thấp. Năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã để lại 40 trường hợp đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do chọn không đúng đối tượng, không đủ chỉ tiêu.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết: “Năm 2014 có sự chuyển biến rất tích cực trong khen thưởng cho những người trực tiếp học tập, lao động công tác, các hình thức bằng khen của Bộ trưởng, bằng khen của Chủ tịch tỉnh, thành phố cho những người trực tiếp lao động chiếm tỷ lệ khoảng 50% trở lên. Tuy nhiên, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước từ bằng khen của Thủ tướng trở lên thì tỷ lệ cho người lao động mới đạt trên 10%, như vậy là chưa được nhiều”.
 
Trong năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: Đẩy mạnh công tác tham mưu ban hành các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến. Hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2014 – 2020 của Chính phủ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng các cấp.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng: Phong trào thi đua “Hướng về biển, đảo”, không chỉ thu hút nhân dân trong nước mà cả kiều bào ở nước ngoài, đã tạo sức mạnh đoàn kết, thể hiện tình yêu nước nồng nàn. Phó Chủ tịch nước cũng nêu rõ các bài học trong công tác thi đua, khen thưởng. Đó là, sự lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; người đứng đầu quan tâm chỉ đạo thi đua, tạo sự quan tâm, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua không chỉ vì lợi ích của cộng đồng mà cả vì lợi ích cá nhân mới tạo được động lực để mỗi người phát huy thành tích của họ.
 
Phong trào thi đua phải có mô hình, phải xây dựng tiêu chí rõ ràng, có cách làm để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, trong xã hội; tăng cường mối kết hợp trong thi đua và khen thưởng, khen thưởng phải đúng và kịp thời. Mặ khác, để tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phải kiện toàn bộ máy, không được xáo trộn, không được kiêm nhiệm.
 
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, do đó phải có những hình thức thi đua phù hợp, tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua.
 
Năm 2015, tiếp tục thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, thúc đẩy các phong trào thi đua, gấp rút hoàn thành Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Hoài Thanh 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại