Đưa chuyên đề: “Một số nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng” vào chương trình giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

4/20/2018 10:09:39 AM
Tin Ban TĐKTTƯ

Hiện nay trước những thời cơ, thách thức vô cùng to lớn trong công cuộc đổi mới của đất nước, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước luôn khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là công cụ quản lý của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức pháp lý của xã hội và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Thông báo số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: “Đồng ý đưa các nội dung về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy trong các trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn chương trình đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng để giảng dạy trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị trong các trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 24/7/2017 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Khung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trong đó chuyên đề “Một số nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng”.
Triển khai Kế hoạch số 141/KH-HVCTQG ngày 06/4/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đưa chuyên đề “Một số nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng” vào chương trình giảng dạy của khóa Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K68. Ngày 13/4/2018 vừa qua, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 09 lớp cao cấp lý luận chính trị khóa K68, từ lớp K68.0A01 đến lớp K68.K09 với gần 400 học viên tham dự khóa học chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng.
Tới dự và phối hợp chỉ đạo khóa học, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (Vụ II); Thạc sĩ Bùi Quang Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; Tiến sĩ Ngô Thị Hải Anh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Học viện.
 
Tiến sĩ. CVCC Nguyễn Khắc Hà đang trình bày chuyên đề
 
Tại khóa học, các học viên đã được Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ II, là giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của lý luận chung về thi đua, khen thưởng; Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay và giải đáp một số ý kiến của học viên. 
Chuyên đề được nhiều học viên đánh giá là chương trình mới có nhiều nội dung rất bổ ích và thiết thực với công việc được giao, đề nghị với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương từ khóa học sau có thể đưa thêm thời lượng của chuyên đề này từ 10 - 20 tiết vào giảng dạy trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị trong các trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.
 
                      
                                                                                       Bùi Quang Đức
 
 
 
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...