Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

6/8/2018 5:08:16 PM
Tin Ban TĐKTTƯ

Sáng ngày 08/6/2018, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

 Tới dự Hội thảo có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và lãnh đạo các Vụ, cán bộ, chuyên viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi được truyền đi như một lời hịch thúc giục mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày
tham luận
Mở đầu hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày tham luận “ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay”. Tham luận cũng chỉ ra trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong thời gia tới cần tiếp tục nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để tiếp tục sửa đổi các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn.
Tiếp đó là các đồng chí: PGS.TS Lê Quốc Lý với tham luận “Giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua ái quốc hiện nay”; TS Nguyễn Văn Hùng với tham luận “Những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần thi đua ái quốc của Hồ Chí Minh”; TS Nguyễn Đức Chung với tham luận “Thành phố Hà Nội thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; PGS.TS Nguyễn Thế Thắng với tham luận “Tính khoa học và cách mạng trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; PGS.TS Đinh Ngọc Hoa với tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vào nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay”; cuối cùng là tham luận của TS Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
 
Toàn cảnh hội thảo khoa học
 
Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá: Hội thảo đã thành công tốt đẹp, 7 bài tham luận trong tổng số 52 bài đã cụ thể hóa việc đánh giá triển khai phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của dân tộc ta.
Minh Vũ
 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...