Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Khối thi đua các Cơ quan nội chính tỉnh Bạc Liêu.

7/26/2018 1:53:30 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Sáng ngày 24/7/2018, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khối thi đua các Cơ quan nội chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Những tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng cơ bản ổn định; kinh tế, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững; đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động được nâng lên. Đây là điều kiện thuận lợi, thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Khối đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn tác động đến các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ: Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt chúng lợi dụng việc Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, đập phá các cơ quan Đảng, Nhà nước tại một số tỉnh, thành; mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng một phần đến đời sống, tư tưởng, nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động. Song, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các thành viên trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Ông Lê Minh Quân, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
 
Năm 2018, với nhiều khẩu hiệu phát động phong trào thi đua theo từng lĩnh vực cụ thể, từng đơn vị trong Khối đã phát động nhiều phong trào như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; Công an tỉnh phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Công an Bạc Liêu hết lòng vì dân, mỗi đảng viên là tấm gương trong sáng”, “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”;  Tòa án nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018”;  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do ngành Tư pháp phát động với chủ đề: “Toàn hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức phát động phong trào thi đua với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.
Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Các thành viên trong Khối phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung ký kết giao ước thi đua. Thông qua phong trào thi đua của từng ngành đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững.
Văn Lịnh 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại