MÔ HÌNH TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Ở KHU DÂN CƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

8/23/2018 2:22:06 PM
Xây dựng Nông thôn mới

Tháng 7/2013, trên cơ sở 04 bước xây dựng mô hình Tự quản về an ninh trật tự của mình, ông Nguyễn Ngọc Tấn - Trưởng công an xã Diên An đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình tự quản tại địa phương. Qua khảo sát, đánh giá địa bàn và xét tình hình thực tế, địa phương chọn xây dựng mô hình "Tổ tuần tra nhân dân". Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo cho Công an tham mưu, xây dựng kế hoạch và tiến hành vận động, thành lập mô hình.

 Mô hình xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ cần tập trung giải quyết là thực hiện “Phát động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp” của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về. Ông Nguyễn Ngọc Tấn phối hợp với các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn tiến hành vận động lực lượng tham gia các tổ tuần tra và nhiều người đã viết đơn tự nguyệt tham gia tổ tuần tra. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định công nhận 08 tổ tuần tra nhân dân với 62 thành viên trên địa bàn xã và ban hành quy chế hoạt động. Tổ tuần tra nhân dân được trang bị công cụ hỗ trợ theo đúng quy định và được hưởng chế độ bồi dưỡng khi tuần tra đêm từ nguồn kinh phí hoạt động của Công an xã. Khi tuần tra các thành viên trên tay trái có mang băng màu đỏ có in chữ “Tuần tra nhân dân” màu vàng và được hỗ trợ thông tin liên lạc bằng bộ đàm nội bộ. Mô hình tổ tuần tra nhân dân được Đảng ủy, UBND xã, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, giúp đỡ từ việc vận động thành viên tham gia, hình thành tổ chức và đi vào hoạt động. Nhiều thành viên của tổ tuần tra là hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu quân nhân, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… tham gia nhiệt tình trong công tác tuần tra, canh gác. Để hoạt động bài bản, UBND xã đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tuần tra nhân dân. Trong đó, quy định rõ cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng nhiệm vụ của tổ tuần tra tự quản; nguyên tắc hoạt động và lề lối làm việc của tổ tuần tra; quyền hạn của tổ tuần tra, các chế độ và điều kiện đảm bảo cho thành viên tổ tuần tra; khen thưởng, kỷ luật và chế độ thông tin báo cáo. Mỗi Tổ tuần tra nhân dân có từ 05 đến 15 người; cơ cấu gồm: 1 tổ trưởng, 1 hoặc 2 tổ phó và các thành viên. Mô hình Tổ tuần tra nhân dân tự quản về an ninh trật tự đi vào hoạt động từ tháng 11/2013 đến nay vẫn phát huy tác dụng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, hạn chế được các vi phạm, tội phạm xảy ra ở khu vực khu dân cư, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Lực lượng tổ tuần tra tự quản của xã đã vận động nhân dân trong thôn nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, nội quy về bảo vệ an ninh, trật tự, quy ước làng an toàn về an ninh trật tự. Tổ tuần tra đã bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp chuyển giao Công an xã nhanh chóng, xác minh làm rõ. Mô hình tổ tuần tra tự phòng, tự quản về an ninh trật tự đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, gắn trách nhiệm với quyền lợi của người dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng hăng hái tích cực cung cấp các thông tin tố giác tội phạm, tham gia truy bắt, bắt giữ đối tượng gây án, tạo khí thế cho quần chúng tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, củng cố xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư do ông Nguyễn Ngọc Tấn xây dựng đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ tuần tra tự quản phối hợp với công an, lực lượng dân quân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Năm 2013, Tổ tuần tra tự quản tổ chức trên 26 lượt tuần tra, phát hiện bắt quả tang 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 6 đối tượng. Năm 2014, Tổ tuần tra tự quản tổ chức trên 150 lượt tuần tra, phối hợp với Công an xã tuần tra, mai phục, phòng chống cướp giật và trộm cắp. Bắt quả tang 5 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, xử lý hình sự 02 vụ, bắt 04 đối tượng, thu hồi trả lại cho 02 chiếc xe máy và nhiều tài sản khác; xử lý hành chính 03 vụ với 04 đối tượng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, làm giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật. Năm 2015, Tổ tuần tra tự quản tổ chức trên 156 lượt tuần tra, phối hợp với Công an xã tuần tra, mai phục, phòng chống cướp giật và trộm cắp; bắt quả tang 7 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, chuyển CA cấp trên xử lý hình sự 4 vụ, bắt 6 đối tượng, thu hồi trả lại cho 1 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 1 tivi 42 in, 1 bình ắc quy và nhiều tài sản khác; xử lý hành chính 3 vụ với 6 đối tượng. Năm 2016, trên địa bàn xã xảy ra 21 vụ trộm cắt tài sản lớn, nhỏ. Tổ tuần tra phối hợp với Công an xã – lực lượng dân quân tổ chức 192 lượt tuần tra, phát hiện bắt giữ 12/21 (tăng 12/7 vụ so với năm 2015; đạt tỷ lệ 57,14%). Thu hồi và trả lại cho người bị hại 3 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 15 vụ trộm cắp tài sản lớn, nhỏ Tổ tuần tra phối hợp Công an xã phát hiện, bắt giữ 9/15 vụ mất trộm tài sản (đạt 60%), thu hồi 9 xe máy các loại trả người bị hại; bắt giữ 11 đối tượng vi phạm pháp luật chuyển Công an huyện xử lý. Tổ chức trên 213 lượt tuần tra ngày, đêm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân tham gia Tổ tuần tra tự quản từ Đảng ủy, UBND xã đến Ban nhân dân thôn được triển khai đúng theo kế hoạch, phát huy được tính dân chủ trong nhân dân. Hồ sơ pháp lý của Tổ tuần tra nhân dân được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định pháp luật thể hiện sự xã hội hóa trong công tác phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở, trong từng gia đình, cụm dân cư địa bàn thôn. Người dân tự nguyện đóng góp cả vật chất, tinh thần cho hoạt động của các tổ tuần tra tự quản. Hiệu quả hoạt động của mô hình đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động phòng ngừa tội phạm của lực lượng công an. Mô hình đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức, thu hút sự quan tâm của người dân đối với vấn đề bảo vệ an ninh trật tự cũng như tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ tài sản, tố giác hành vi vi phạm pháp luật để tự phòng ngừa, bảo vệ cho quyền lợi của bản thân, đồng thời góp phần vào công tác bảo vệ an ninh trật tự. Từ kết quả xây dựng mô hình Tổ tuần tra nhân dân (mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự) trên địa bàn xã cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương, được đông đảo nhân dân tích cực tham gia và đón nhận một cách tự nguyện nên đã phát huy tác dụng tốt. Mô hình hiện đang được Công an tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở thực hiện nguyên tắc dân chủ, có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn trách nhiệm với đảm bảo lợi ích của người dân. 
Nhờ hiệu của từ mô hình của ông Nguyễn Ngọc Tấn, trong những thành tích đạt được tiêu biểu là tổ tuần tra số 7 được UBND tỉnh tặng bằng khen, 05 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất có thành tích trong tham gia bắt trộm. Công an xã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và UBND tỉnh tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Kế hoạch 747 phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn tỉnh" 2 năm (2012 - 2014). Năm 2016, Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” dẫn đầu thi đua các xã trên địa bàn huyện, xã Diên An và các khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Năm 2016, 2017 xã Diên An được Bộ Công an tặng bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gần đây khoảng 01h30 ngày 17/5/2018, tạingã tư Thành xã Diên An, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi trên xe gắn máy màu đỏ, đen từ phía sau vượt lên, nhận định có điều bất thường nên tăng ga truy đuổi. Quá bất ngờ vì thấy công an áp sát, chúng tăng tốc bỏ chạy nhưng chỉ vài phút sau đã bị tóm gọn, Chiếc xe máy mà hai nghi can sử dụng chính là tài sản mà nhóm này vừa trộm cắp được ở khu vực chợ Xóm Mới. Tiếp tục đấu tranh, hai tên khai, trong hơn 1 tháng qua, nhóm này đã liên tiếp gây ra hàng loạt các vụ  trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang.
Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại