Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019

3/26/2019 4:17:05 PM
Thi đua cấp Cụm, Khối

Ngày 6/3, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đầu tầu phát triển KT-XH trên cả nước

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ)  đều là những trung tâm phát triển KT - XH của cả nước. Năm 2018, cả 5 thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào thành công chung của cả nước. Với phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự bứt phá, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của các vùng, miền và cả nước…

Các phong trào thi đua của 5 thành phố đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các thành phố trong Cụm đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

 

 
Phát triển hạ tầng đô thị được TP Hà Nội thực hiện hiệu quả trong năm 2018 (Ảnh:Internet)
 
Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của 5 thành phố.
Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng.
Phong trào thi đua của 5 thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả cao. Các thành phố phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN. Năm 2018, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 730 nghìn tỷ đồng, bằng 57,03% thu ngân sách của cả nước. Tổng vốn đầu tư xã hội của 5 thành phố đạt 987,886 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,21% tổng vốn đầu tư của cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 15 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD… Năm 2019, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chấm điểm thi đua năm 2018 của Cụm 5 thành phố: Hà Nội xếp thứ 1; Hải Phòng xếp thứ 2; TP Hồ Chí Minh xếp thứ 3.
 
Nâng cao hiệu quả, phát huy sở trường từng thành phố
 
Năm 2019, 5 thành phố tiếp tục cùng thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Cụm 5 thành phố đề xuất, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp ở bộ, ngành, địa phương...; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm, khối thi đua theo hướng thành tích tới đâu, khen thưởng tới đó, linh hoạt hơn trong quy định về cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố đối với các cụm, khối thi đua, bảo đảm động viên, khích lệ được phong trào, nhất là đối với các cụm, khối thi đua có tính đặc thù.
Năm 2019, 5 thành phố quyết tâm thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mặt khác, 5 thành phố cần quyết liệt thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).
Tại hội nghị, TP Cần Thơ được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Lãnh đạo 5 thành phố 
 
Hoài Thanh
 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại