Công đoàn Bộ Nội vụ: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Hiệp định CPTPP về lao động và công đoàn

4/1/2019 1:57:02 PM
Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 28/3, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Hiệp định CPTPP về lao động và công đoàn.Đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng cán bộ các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên khối các đơn vị tại trụ sở Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) có hiệu lực thực hiện ở Việt Nam từ ngày 31/12/2018, những cam kết trong CPTPP về lao động và công đoàn đối với người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam vừa đem lại thời cơ nhưng cũng là thách thức hết sức to lớn đối với Công đoàn Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa và có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ; đồng thời cũng triển khai thông suốt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tới các cấp Công đoàn và từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã truyền đạt về những điểm cơ bản, những điểm mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 26/9/2018 và Hiệp định CPTPP về lao động và công đoàn, tập trung vào những nội dung cơ bản cần thực hiện.

 Nghị quyết Đại hội xác định: đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nghị quyết đề ra nhiệm vụ tổng quát của CĐVN là: nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức CĐVN; xây dựng CĐVN vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Từ việc Quốc hội khóa XIV phê chuẩn Hiệp định CPTPP vào ngày 12/11/2018 sẽ mang lại nhiều dấu hiệu tích cực trong sự phát triển kinh tế đa phương của Việt Nam, cùng với đó Hiệp định CPTPP cũng đặt ra những thách thức đối với CĐVN như lần đầu tiên vấn đề “Đa công đoàn” được quy định và áp dụng tại Việt Nam. CĐVN vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; đồng thời vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.  
 
Từ đó để xây dựng được tổ chức CĐVN ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính sau: 
Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác truyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức trong tình hình mới; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.
Hoài Thanh
Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...