Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Năm 2019, tỉnh Lai Châu được bầu là Cụm trưởng

4/1/2019 2:34:40 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Trong hai ngày 18-19/3/2018, tại tỉnh Cao Bằng, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2019. <br /> Dự Hội nghị có các đại biểu: Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, lãnh đạo và Chuyên viên Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo và công chức Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cùng 14 điển hình tiên tiến đến từ các tỉnh trong Cụm.

 Các đại biểu tham dự và tham luận tại Hội nghị 

 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 07 đơn vị: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La. Năm 2018, với chủ đề thi đua  “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.
Các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, là động lực góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ, cụ thể hóa trên địa bàn từng tỉnh và đã trở thành các phong trào thi đua trọng tâm của Cụm. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được các tỉnh tiếp tục tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt đã chú trọng thực hiện có hiệu quả trên 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.
Năm 2018, UBND các tỉnh đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: 180 tập thể và 567 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ khen thương tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 52,48%. UBND các tỉnh khen thưởng cho 7.521 tập thể và 11.976 cá nhân, trong đó, tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 50,11%.
 
 
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao thưởng cho 14 điển hình tiên tiến năm 2018
 
Cũng nhờ các phong trào thi đua, năm 2018, toàn Cụm thu ngân sách đạt 26.174 tỷ đồng, bằng 104,3% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 99.555 lao động, bằng 108,1% kế hoạch; có thêm 59 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 118 % kế hoạch; có 165 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, bằng 121% kế hoạch;  xây dựng được 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn Cụm là 219 xã, chiếm tỷ lệ 19,1% so với tổng số xã trong Cụm thi đua; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc làm mất trật tự an ninh hoặc vi phạm quy định về chủ quyền biên giới quốc gia...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cần đổi mới hình thức tuyên truyền thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung tuyên truyền về tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và yêu cầu Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục rà soát các phong trào thi đua, tập trung vào các phong trào có tính thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, gắn thi đua với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cần chủ động tìm tòi, phát hiện các điển hình tiên tiến để đề xuất khen thưởng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về ban hành các quy định về thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, các tỉnh phối hợp tốt theo hướng “Dựa trên lợi thế riêng của mỗi tỉnh, 7 tỉnh trong Cụm tăng cường hơn nữa việc kết nối, liên kết vùng, cùng thúc đẩy kinh tế giữa các tỉnh”.
 
Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2019 với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.
 
Với những kết quả đạt được trong năm 2018, các tỉnh trong Cụm đã nhất trí suy tôn tỉnh Cao Bằng là đơn vị Nhất Cụm, tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu là đơn vị Nhì cụm, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua và Bằng khen. Cụm cũng đã nhất trí bầu Trưởng Cụm thi đua năm 2019 là tỉnh Lai Châu, Phó trưởng Cụm thi đua là tỉnh Sơn La và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019. 
 
Hoài Thanh
 
Quay lại | Lên đầu trang