Tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

6/5/2019 4:18:23 PM
Tin tức - Sự kiện

Ngày 4/6/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trọng thể tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Tới dự có các đồng chí: Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Nhân Chiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chu Văn Yêm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Quất; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Hồng Lan; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hương Giang; cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố dự.

Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 50 năm thực hiện di chúc của Bác và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nhằm biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát động phong trào thi đua
Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc tưởng nhớ Người về những lời dạy và tấm gương suốt đời vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cho thấy: Trong nhiều năm qua, các phong trào thi đua đã và đang hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực tạo nên những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, Bắc Ninh đã tạo dựng được vị thế mới với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, năm 2018, lần đầu tiên giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất cả nước.
Năm 2019, là năm có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn và nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc đề Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Việc thực hiện văn hóa công sở tiến bộ văn minh đồng nghĩa với việc hình thành phong cách ứng xử, tác phong làm việc đúng mực, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.
Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử có những tiến bộ rõ rệt. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang trở thành tấm gương trong thực hiện văn hóa công sở.
Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Một số nơi việc tiếp công dân chưa thường xuyên và chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời để phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt các nhiệm vụ sau:
1. Xóa bỏ ngay thói quen làm việc thiếu kế hoạch cụ thể, để nước đến chân mới nhảy, nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm chễ các nhiệm vụ được giao. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi muộn về sớm, không dời nhiệm sở mà không có lý do chính đáng, không bỏ bê công việc, thực hành “làm hết giờ” sang “làm hết việc”, xóa bỏ thói xấu "sáng cắp ô đi, chiều cắp về”.
Văn hóa công sở phải gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị  tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.
2. Tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công sở bằng việc thực hành nêu gương, bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên soi vào. Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.
3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức; phải uốn nắn mình trở thành những con người mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo, luôn tận tụy, vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp.
Trong mọi vị trí và điều kiện công tác, phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, biết cách tổ chức công việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.
4. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại mọi trụ sở.
Xây dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu các chuẩn mực của văn hóa, nội bộ căng thẳng, soi xét lẫn nhau, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Do đó, cần thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, sẽ giúp khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến”.
Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.
5. Mỗi cơ quan, đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở, phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho hai huyện Quế Võ và Gia Bình; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 71 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh”.
                                                                                                                                                                                                                  Bùi Thị Thục

 

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...