Tọa đàm về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử theo hướng liên thông

8/19/2019 2:59:47 PM
Tin Ban TĐKTTƯ

(BTĐKT)-Chiều ngày 16/8, tại Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Thái Bình đã diễn ra buổi Tọa đàm về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử hướng liên thông giữa tỉnh Thái Bình và Trung tâm tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Dự tọa đàm, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng Ban; đồng chí Vũ Hồng Chuyên, Phó Trưởng ban. Về phía Trung tâm Tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Nguyễn Thế Huân, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Công nghệ thông tin; đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng phòng Thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu cùng công chức, viên chức của hai đơn vị.

Trong những năm gần đây, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của chính phủ điện tử nói riêng cũng như sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung. Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số là một chủ trương lớn, cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới nhằm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ số mang lại, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử, ngành Thi đua, khen thưởng đã được triển khai trên toàn quốc kể từ ngày 16/11/2017, cơ sở dữ liệu ngành Thi đua, khen thưởng bước đầu được xây dựng, phù hợp với Quy chế xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BTĐKT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hơn thế, hướng liên thông dữ liệu của Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, khen thưởng đã định hướng đúng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 
 
Tại buổi tọa đàm, những vấn đề mà hai bên quan tâm được giải quyết cơ bản, với quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình mong muốn, Trung tâm tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương với những kinh nghiệm triển khai Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử, ngành Thi đua, Khen thưởng sẽ luôn đồng hành cùng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử theo hướng liên thông nhằm đảm bảo sự thông suốt dữ liệu từ chính quyền cơ sở tới cấp cao nhất, đây cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng hỗ trợ hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tỉnh cũng như của ngành Thi đua, khen thưởng.
 
 
Nhân dịp này, Lãnh đạo Trung tâm tin học tặng quà lưu niệm cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình.
Hoài Thanh 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...