Tỉnh Lạng Sơn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020

10/4/2019 2:45:36 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Sáng 03-10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020.

Đến dự, có các đồng chí: Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Trung ương; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM của tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, bắt tay vào xây dựng NTM, năm 2010, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh mới đạt 2,57 tiêu chí/xã. Trong đó có 01 xã đạt 10 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, có 129 xã đạt từ 01-04 tiêu chí, 55 xã không đạt tiêu chí nào; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 8,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn gần 35%.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện rõ nét, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, ở các xã điểm diện mạo nông thôn được thay đổi rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhất là khu vực biên giới, nông thôn.
Tính đến đến tháng 8/2019, toàn tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện là thành phố Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 23,19% (so với năm 2011 tăng 48 xã; so với năm 2015 tăng 35 xã); dự kiến hết năm 2019 có 61/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 29,46%). Số tiêu chí bình quân/xã đến tháng 8/2019, đạt 10,4 tiêu chí, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011, tăng 3 tiêu chí so với năm 2015; dự kiến hết năm 2019 số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,1 tiêu chí; không có xã dưới 5 tiêu chí. Trong đó có 2 xã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng được 49 khu dân cư kiểu mẫu. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng biểu dương những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới của các cấp, các ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, với quan điểm chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững trên các trụ cột chính là: Tổ chức lại mô hình sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Để thực hiện tốt, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lan tỏa chính từ các thôn, xã; đồng thời cần có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự huy động của các nguồn lực và các cơ chế chính sách phù hợp, bên cạnh đó, quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; đối với các chỉ tiêu, cần sát với thực tế, có tính khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua (ảnh: langson.gov.vn)
Ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân, 01 doanh nhân. Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 20 cá nhân, 08 gia đình, 05 doanh nghiệp./.
 
Trần Văn Ba - Ban TĐKT tỉnh Lạng Sơn
 

 

Quay lại | Lên đầu trang