BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080.43004, Fax 08044682

LÃNH ĐẠO BAN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Bà Trần Thị Hà

Trưởng Ban

   bantdkt@btdkttw.gov.vn

2

Ông Phạm Huy Giang

Phó Trưởng ban

 

bantdkt@btdkttw.gov.vn

     

 ‎

 

VĂN PHÒNG BAN

1

Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chánh Văn phòng

080.44570

 vanphonngban@btdkttw.gov.vn

2

Bà Đỗ Thị Thanh Hà

Phó chánh VP

080.43596

 vanphonngban@btdkttw.gov.vn

3

Ông Nguyễn Hồng Tiến

Trưởng phòng HC - TH

080.43074

vanphonngban@btdkttw.gov.vn 

4

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Văn thư

080.43004

vanphonngban@btdkttw.gov.vn 

VỤ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP (VỤ I)

1

Bà Đỗ Thuý Phượng

Phó Vụ trưởng

080.42550

 vu1@btdkttw.gov.vn

2

Ông Nguyễn Hữu Đoạt

Phó Vụ trưởng

080.45835

 vu1@btdkttw.gov.vn

VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG (VỤ II)

1

Ông Nguyễn Khắc Hà

Vụ trưởng

080.44453

 vu2@btdkttw.gov.vn

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (VỤ III)

1

Ông Lê Văn Vũ

Vụ trưởng

080.44989

vu3@btdkttw.gov.vn 

2

Bà Trịnh Thị Dung

Phó Vụ trưởng

080.43642

 vu3@btdkttw.gov.vn

3

Ông Đỗ Thanh Hải

Phó Vụ trưởng

080.44575

vu3@btdkttw.gov.vn 

4

Ông Nguyễn Văn Phú

Phó vụ trưởng

08 62618213

vu3@btdkttw.gov.vn 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Ông Đỗ Ngọc Toàn

Phó Vụ trưởng

080.44361

vutccb@btdkttw.gov.vn 

VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA

1

Ông Thái Mạnh Hùng

Vụ trưởng

080.43453

 vupctt@btdkttw.gov.vn

2

Phòng tiếp dân

 

080.43325

 vupctt@btdkttw.gov.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Ông Lê Trọng Cường

Giám đốc

080.43544

trungtamdaotao@btdkttw.gov.vn 

2

Ông Bùi Quang Đức

Phó giám đốc

080.43450

trungtamdaotao@btdkttw.gov.vn 

TRUNG TÂM TIN HỌC

1

Ông Phạm Huy Giang

Phó Trưởng ban

Phụ trách Trung tâm

 

trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn 

2

Cổng thông tin điện tử

 

080.43493

congthongtindientu

@btdkttw.gov.vn

TẠP CHÍ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Ông Phạm Hồng Long

Tổng biên tập

080.45642

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn 

2

Ông Nguyễn Thế Huân

Phó Tổng biên tập

‎080.45640

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn