Khối Thi đua Quản lý Nhà nước - Tham mưu Tổng hợp: Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014

3/17/2015 3:55:56 PM
Thi đua cấp Cụm, Khối

(BTĐKT)-Vừa qua, Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh - đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua Quản lý Nhà nước - Tham mưu Tổng hợp đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng; Lãnh đạo và chuyên viên 8 đơn vị trong Khối. 

Năm 2014, phong trào thi đua được các đơn vị cũng như Khối triển khai nghiêm túc, đồng bộ thu hút đông đảo Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Các nội dung thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng quy chế và bảng chấm điểm thi đua, đã tổ chức đăng ký và ký giao ước thi đua năm 2014. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chung của tỉnh và các phong trào thi đua riêng của đơn vị dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực. Công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, phù hợp thực tiễn của từng đơn vị và quy định của pháp luật, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Nhờ triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời, công tác thi đua, khen thưởng đã tạo chuyển biến rõ nét; quan tâm phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng nên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị.
 
Căn cứ vào thang bảng điểm thi đua và kết quả thực hiện của từng đơn vị, Khối đã chấm điểm, suy tôn Sở Tài chính đạt hạng nhất, Sở Tư pháp đạt hạng nhì và Văn phòng UBND tỉnh đạt hạng ba. Đồng thời Sở Tài chính đã chuyển giao Cờ Luân lưu khối trưởng cho Văn phòng UBND tỉnh và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2015./.
Thái Thành
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại